Klauzula Informacyjna Usługi

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Luckindo Trade and Service. Kinga Wojtczak (NIP 7272663706),
  2. Celem przetwarzania danych jest realizacja usługi,
  3. W ramach przetwarzania pozyskuje się następujące dane: imę i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu.
  4. Pana/Pani dane przekazuje się firmie kurierskiej oraz do biura rachunkowego,
  5. Dane nie ulegają profilowaniu oraz nie są przekazywane poza EOG,
  6. Dane bedą przetwarzane przez okres 5-ciu lat,
  7. Przysługuje Panu/Pani prawo do wglądu do danych, ich uzupełniania, sprostowania, usuwania oraz prawo do bycia zapoznanym,
  8. Ma Pan/Pani prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych